PUB Standings


Polaris Union Baseball Ursa League
TeamWLW%GBRD
73 32 .695 - 241
62 43 .590 11 113
58 47 .552 15 61
56 49 .533 17 3
55 50 .524 18 70
54 51 .514 19 11
51 54 .486 22 -34
51 54 .486 22 -43
49 56 .467 24 -72
43 62 .410 30 -140
39 66 .371 34 -97
39 66 .371 34 -113
Polaris Union Baseball Canis League
TeamWLW%GBRD
78 27 .743 - 251
69 36 .657 9 99
64 41 .610 14 137
62 43 .590 16 109
55 50 .524 23 33
53 52 .505 25 19
48 57 .457 30 -47
45 60 .429 33 -107
44 61 .419 34 -117
41 64 .390 37 -38
41 64 .390 37 -85
30 75 .286 48 -254

PUB Recent Contracts

Player Team Age Start Total Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Yr 6 Yr 7 Yr 8 Yr 9 Yr 10 Bonus
Tatsuya Uchiyama TOR 29 1963 $7.9k $7.9k
Tony Conigliaro SF 18 1963 $7.9k $7.9k
Ted Kluszewski ORL 38 1964 $450k $150k $150k $150k / T$30k
Sonny Siebert SEA 26 1963 $7.9k $7.9k
Dave Vineyard CHI 22 1963 $7.9k $7.9k
Shojiro Hayashi KEN 30 1964 $88k $44k $44k / P
Jorge Valenzuela ATC 33 1963 $14.9k $14.9k
Jeffery Hill STO 26 1963 $7.9k $7.9k