Record: 70-92 / 4th place / Bull Baseball League
Ohio Oxen

Links

Organization

View Team

Ohio (BBL)
Pos Name Injury Days Left IL Status
P Seitaro Kawate 208 days 15 days left (60-day IL)
Toledo (COWL)
Pos Name Injury Days Left IL Status
No injuries
Fort Wayne (CaL)
Pos Name Injury Days Left IL Status
P Francisco Lemus 20 days Not on IL
Dos Palos (HL)
Pos Name Injury Days Left IL Status
RF John Cardinal 2 days Not on IL
P Jerry Wright 390 days Not on IL
McAllen (TRG)
Pos Name Injury Days Left IL Status
No injuries
Key Largo (FRL)
Pos Name Injury Days Left IL Status
No injuries

Major League IL Season Summary - Days and $
Pos Name Salary IL Days $ on IL
P Ethan Fenn $740k 11 $45k
P Seitaro Kawate $740k 35 $143k
Total on IL 46 days $188k